Заказана XXXI седница Општинског већа

величина слова

20. новембар 2015.

XXXI седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 23.11.2015. године са почетком у 09.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 50.000,00 динара

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 200.000,00 динара

3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 347.000,00 динара

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 480.000,00 динара

5. Предлог Измена и допуна Програма трошења средстава од новчаних казни изречених по прописима о безбедности саобраћаја на територији општине Рума за 2015. годину

6. Предлог Решења о доношењу привремених урбанистичко техничких услова за постављање пијачних тезги у насељу "Игралиште" Блок "4-5-3" у улици Лењинова (код Дома здравља) у Руми

7. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације "Приступни путеви излетишту Борковац са Павловачког друма" у Руми

8. Нацрт Одлуке о доношењу измене и допуне Плана детаљне регулације Блока 4-1-6 "Културни центар" у Руми

9. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за доделу средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекте из области спорта који су од значаја за Општину Рума

10. Разматрање молбе за помоћ Ћулибрк Јелене из Путинаца

 

 

11. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл.бр. 400-718/2015-I

12. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-719/2015-I

13. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-720/2015-I

14. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-721/2015-I

15. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-722/2015-I

16. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-728/2015-I

17. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 401-202/2015-I

18. Разматрање жалби на Одлуку Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала

19. Нацрт Одлуке о укидању статуса јавног добра

20. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рума

21. Нацрт Одлуке о приступању изради средњорочног програма уређења грађевинског земљишта за период 2016-2021. године

22.Текућа питања

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001