ЈП "Гас Рума" - одобрен репрограм

величина слова

16. новембар 2015.

Gas RumaНадзорни Одбор ЈП "Гас-Рума" на седници одржаној 12.11.2015. године донео је следећу одлуку:

Одобрава се ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА за испоручени природни гас за период ДЕЦЕМБАР 2015. - МАРТ 2016. године за купце из категорије "ДОМАЋИНСТВА", тако да се рачуни за испоручену количину природног гаса деле према датуму доспећа и то:

- 70% месечног дуга доспева до 15-ог у текућем месецу за претходни месец

- 30% остатка месечног дуга доспева по истеку истеку 150 дана од датума доспећа.

Ова одлука је већ ступила на снагу и примењиваће се почев од рачуна за децембарску потрошњу.

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001