Без повећања пореза на имовину у 2016. години

величина слова

12. новембар 2015.

Sednica Opštinskog većaПорез на имовину ће се и у наредној години обрачунавати по идентичним просечним ценама квадратног метра као у овој години.

Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Општине Рума је данас добио подршку Општинско већа.

Политика локалне самоуправе и Локалне пореске администрације је да се шири база и обухват порезника, а не да се повећава цена квадратног метра непокретности, истиче председник Општине Рума Слађан Манчић.

"Ја ћу подсетити да смо ми 2014. године умањили порез на имовину и код станова и код кућа. То је дало резултат, задовољни смо наплатом пореза и поштујући тренутну економску ситуацију нисмо желели да увећавамо просечну цену квадрата, тако да су цене исте као и у 2015. години. Постоји само једна промена у новој Одлуци и она се односи на грађавинско земљиште у четвртој зони и ту је уместо 515 динара, сада цена 540 динара. То је процена Пореске управе Републике Србије и по тој цени смо заправо продавали и куповали земљиште и ове године", изјавио је председник Манчић.

Шефица ЛПА Милева Ковачевић напомиње да су просечне цене квадрата у Руми најниже у Срему.

 

Mileva Kova;ević"Било је простора за повећање просечне цене квадрата. Све општине у окружењу имају значајно више просечне цене и када је реч о кућама, становима и пословним зградама. Рецимо цена четврте зоне у Руми је и по десет и више пута нижа у односу на Сремску Митровици, Стару Пазову и Инђију. Наш званични став је да се остане при тим постојећим ценама зато што смо још увек у неком кризном периоду и људима треба омогућити да плате порез и то је далеко боље него да утврдимо обавезу која ће временом постати ненаплатива", казала је Милева Ковачевић.

Велики број обвезника физичких лица ће имати и благо умањење пореске обавезе за износ амортизације на годишњем нивоу од 1%, тврди Милева Ковачевић, уз напомену да је у овој години ЛПА у општински буџет донела око 200 милиона динара.

ЛПА ће у наредној години ставити још већи акценат на принудну наплату, а на располагању су сви инструменти од блокаде личних примања, до одузимање покретне и непокретне имовине.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Општине Рума у ПРВОЈ зони износе:

           1) станови...........................................................................64.000,00 дин.

           2) куће за становање..........................................................35.000,00 дин.

           3) пословне зграде и други (надземни и подземни)

           грађевински објекати који служе за обављање делатности..75.000,00 дин.

           4) гараже и гаражна места..................................................19.000,00 дин.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Општине Рума у ДРУГОЈ зони износе:

            1) грађевинско земљиште......................................................515,00 дин.

           2) пољопривредно земљиште................................................100,00 дин.

           3) станови............................................................................57.000,00 дин.

           4) куће за становање...........................................................32.000,00 дин.

           5) пословне зграде и други (надземни и подземни)

           грађевински објекати који служе за обављање делатности...70.000,00 дин.

           6) гараже и гаражна места....................................................17.000,00 дин.

           7) земљиште које није у функцији грађ. зем. већ се користи као пољопривредно земљиште...........................................................................................100,00 дин.

           Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Општине Рума у ТРЕЋОЈ зони износе:

           1) грађевинско земљиште.....................................................200,00 дин.

           2) пољопривредно земљиште................................................70,00 дин.

           3) шумско земљиште.............................................................63,00 дин.

           4) станови............................................................................27.000,00 дин.

           5) куће за становање...........................................................20.000,00 дин.

           6) пословне зграде и други (надземни и подземни)

           грађевински објекати који служе за обављање делатности...30.750,00 дин.

           7) гараже и гаражна места....................................................8.000,00 дин.

           Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Општине Рума у ЧЕТВРТОЈ зони износе:

           1) грађевинско земљиште .........................................................540,00 дин.

           2) пословне зграде и други (надземни и подземни)

           грађевински објекати који служе за обављање делатности...11.500,00 дин.

Одлука ступа на снагу 1. јануара 2016. године.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001