Одржана XXX седница Општинског већа

величина слова

12. новембар 2015.

Opštinsko većeЧланови Већа усвојили су на данашњем заседању Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период од 01. јануара до 30. септембра 2015. године.

Текући буџетски приходи и примања су износили 988.327.155,13 динара и остварени су са 59,33%. Заједно са пренетим неутрошеним средствима из 2014. године, само буџетски приходи су остварени са 61,15%. У првих девет месеци 2015. године текући приходи су у односу на 2014. годину већи за око 54 милиона динара, што је евидентно повећање и доказ да је консолидација општинског буџета била успешна, сматра председник Општине Рума Слађан Манчић.

"Имамо доста повољну буџетску ситуацију. Деветомесечни извештај показује да је приход скоро милијарду динара. Очекујемо да ћемо до краја године достићи пројектовани ниво буџета, односно да ћемо бити негде на 85% планираних прихода", рекао је председник Манчић и додао да у 2015. години није било проблема са ликвидношћу, те да се све пристигле обавезе измирују на време.

Расходи у првих девет месеци 2015. године износе 960.275.766,29 милиона динара, што је 55,08 од планираних расхода буџета.

На данашњој седници усвојено је и неколико одлука везаних за промену буџетске апропријације и употребу текуће буџетске резерве. Одлуке су се односиле на пословање Културног центра, Спортског центра, Завичајног музеја, Градске библиотеке "Атанасије Стојковић", Дома здравља и МЗ Путинци.

Општинско веће је дало сагласност на закључење вансудског поравнања. Мирко Драгишић биће обештећен у износу од 946.996 динара поводом накнаде материјалне штете настале приликом изградње фабрике инвеститора "Хачинсон". Штету је процењивала Комисија за утврђивање и процену штете на пољопривредним усевима и објектима на територији Општине Рума. Драгишићу је уништен усев кукуруза на површини од 8,5 хектара.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001