Заказана XXX седница Општинског већа

величина слова

10. новембар 2015.

XXX седница Општинског већа Oпштине Рума ће се одржати 12.11.2015. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период од 01.01.-30.09.2015. године.

2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 130.000,00 динара.

3. Предлог Одлуке о промени буџетске апроприације из додатних извора буџетских корисника у износу од 1.100.000,00 динара.

4. Предлог Одлуке о промени буџетске апроприjације у износу од 61.000,00 динара.

5. Предлог Предлог Одлуке о промени буџетске апроприjације из додатних извора буџетских корисника у износу од 70.000,00 динара.

6. Предлог Одлуке о промени буџетске апроприjације у износу од 130.000,00 динара.

7. Предлог Одлуке о промени буџетске апроприjације у износу од 1.150.000,00 динара.

8. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 168.000,00 динара.

9. Предлог Одлуке о промени апроприjације из додатних извора буџетских корисника у износу од 171.000,00 динара.

10. Предлог Одлуке о промени буџетске апроприjације у износу од 517.200,00 динара.

11. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 50.000,00 динара.

12. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 120.000,00 динара.

13. Нацрт Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насеља Стејановци.

14. Давање сагласности на закључење вансудског поравнања.

15. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама програма пословања ЈУП "ПЛАН" Рума за 2015. годину.

16. Предлог Одлуке о распуштању Савета Месне заједнице Хртковци.

17. Предлог Решења о именовању Привременог тела Месне заједнице Хртковци.

18. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Рума.

19. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл.бр. 400-680/2015-I.

20. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-681/2015-I.

21. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-682/2015-I.

22. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-683/2015-I.

23. Давање сагласности на Решење председника општине Рума посл. бр. 400-684/2015-I

24. Разматрање молбе за помоћ Стојшић Марине из Руме.

25. Разматрање молбе за помоћ Трајковски Бобана из Кленка.

26.Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001