Заказана XIV седница Општинског већа

величина слова

8. април 2015.

Gradska kuća

XIV седница Општинског већа Oпштине Рума биће одржана у четвртак 9. априла, у Градској кући, са почетком у 13 часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума  за период од 01.01.2014.-31.12.2014. године.

2. Предлог Програма мера  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Рума  за 2015. годину.

3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 1,00 динар. (Друга МЗ Рума).

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 1,00 динар. (Трећа МЗ Рума).

5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 1,00 динар. (Четврта  МЗ Рума).

6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 1,00 динар. ( МЗ Добринци).

7. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 1,00 динар. (МЗ Павловци).

8. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 1.430.400,00 динара.

9. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 476.800,00 динара.

10. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динар. (МЗ Жарковац).

11. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. (МЗ Мали Радинци).

12. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. (МЗ Мали Платичево).

13. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. (МЗ Стејановци).

14. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. (МЗ Вогањ).

15. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. (МЗ Кленак).

16. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. ( МЗ Буђановци).

17. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. ( МЗ Добринци).

18. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. ( МЗ Краљевци).

19. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. (МЗ Никинци).

20. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. (МЗ Павловци).

21. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 238.400,00 динара. (МЗ Путинци).

22. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 280.000,00 динара.

23. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве  у износу од 120.000,00 динара.

24.  Нацрт Одлуке  о доношењу измена и допуна Генералног плана Руме.

25. Разматрање жалбе Драгана Лакића , директора ДОО "РТВ-МЕГА-ИН".

26. Разматрање жалбе Вулетић Жељка из Руме на Одлуку о додели грађевинског материјала.

27. Текућа питања.

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001