Акт о отпису накнаде за одводњавање

величина слова

25. март 2015.

Opština RumaКако би помогла у отклањању штетних последица поплава и клизишта насталих због поплава у мају 2014. године, Влада Републике Србије донела је акт којим се сагласила да се власници и корисници пољопривредног шумског и грађевинског земљишта који су претрпели штету у прошлогодишњим мајским поплавама, ослободе обавезе плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину, као и да се тим обвезницима одобри одлагање плаћања дуга по основу накнаде за одводњавање за 2013. годину до 31. јула 2015. године, без обрачунавања камате за период одлагања плаћања дуга.
Актом Владе је такође предвиђено да су, ради остваривања права на ослобађање од плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину, обвезници дужни да надлежном органу који врши обрачун и задужење тих накнада (Министарство финансија-пореска управа, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад и Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“ Београд) доставе писани доказ (решење или потврду) издат од стране надлежног органа локалне самоуправе, да су током поплава у мају 2014. године претрпели штету на земљишту или усевима.

За пољопривреднике из румске општине рок за остваривање права за ослобађање од плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину је продужен до 10. априла 2015. године.
Пољопривредницима са територије
Општине Рума потврду о претрпљеној штети на земљишту и усевима од поплава у мају 2014. године, издаваће Комисија за утврђивање и процену штете на пољопривредном земљишту и усевима настале услед поплава на територији Општине Рума, у Градској кући, улица Главна 155 Рума, радним данима од 07 до 15 часова. Потврде о претрпљеној штети издаваће се само регистрованим пољопривредним газдинствима, па су пољопривредници дужни да Комисији приложе потврду о активном статусу газдинства.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001