Буџет Општине Рума

величина слова

2017. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2017. годину

 

 

2016. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2016. годину

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-31.03.2016.године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2016. годину - I Ребаланс

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2015. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2015. годину

Упутство за припрему буџета општине Рума за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину (прелиминарно)

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.06.2016.године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2016. годину - II Ребаланс (усвојен на 3. седници СО Рума дана 28.09.2016. године, објављен у "Сл. листу општина Срема" бр. 29/2016 од 28.09.2016. године и да ступа на снагу 06.10.2016. године)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2016. годину - III Ребаланс

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рума за период 01.01.-30.09.2016.године.

 

2015. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2015. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину - I Ребаланс

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину - II Ребаланс

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину - III Ребаланс 

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2014. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2014. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 1.1.2015-30.6.2015. године

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2015. годину - IV Ребаланс

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 1.1.2015-30.9.2015. године

 

2014. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2014. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 1.1.2014-30.6.2014. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2014. годину - I Ребаланс

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2014. годину - II Ребаланс

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 1.1.2014-30.9.2014. године

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2013. годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2013. годину

 

2013. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2013. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар-март 2013. године

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2012. годину са извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2012. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума за 2013. годину - Ребаланс

План капиталних инвестиција Општине Рума 2013-2017. год.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар-септембар 2013. године 

Извештај о реализацији дугорочног кредитног задужења за инвестирање капиталин инвестиционих расхода

Упутство за припрему буџета Општине Рума за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину

Ревидирано Упутство за припрему одлуке о буџету Oпштине Рума за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину

Прилог 1- табела за плате и број запослених

Прилог 2 - табела преглед капиталних пројеката

 

2012. година

 Одлука о буџету Општине Рума за 2012. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар - децембар 2011. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар-јун 2012. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2012. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар-септембар 2012. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар-децембар 2012. године

 

2011. година

Одлука о буџету Општине Рума за 2011. годину

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2010. годину

Извештај независног ревизора

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар - јун 2011. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар - септембар 2011. године

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2011. годину - Ребаланс

 

2010. година

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период јануар – септембар 2010. године

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА 2010. ГОДИНУ

Приходи 2010.

Расходи 2010.

Информација о примањима и издацима буџета Општине Рума за период 01.01.2010.-31.03.2010.

Информација о примањима и издацима буџета Општине Рума за период 01.01.2010.-30.06.2010.

 

2009. година

Информација о примањима и издацима буџета Општине Рума за период  01.01.2009. – 31.12.2009. године
Информација о примањима и издацима буџета Општине Рума за период 01.01.2009. – 30.09.2009. године

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за 2009.годину

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Рума за 2009

Извештај ревизора

Информација јан. - јун.
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РУМА ЗА 2009. ГОДИНУ

 

 

 

Радно тело Републичке изборне комисије

Inspekcijska služba
Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian

ISO 9001