Цензуси за дечији додатак

величина слова

 

РЕШЕЊЕ

О НОМИНАЛНИМ ИЗНОСИМА РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА, ПАУШАЛА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ДЕТЕ И ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА И ЦЕНЗУСА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ОД 1. ЈУЛА 2019. ГОД.

Родитељски додатак за децу рођену 1. јула 2019. године и касније износи за:

прво дете

једнократно-101.496,60 динара

друго дете

243.591,84 динара-24 рате по 10.149,66 динара

треће дете

1.461.551,04 динара-120 рата по 12.179,59 динара

четврто дете

2.192.326,56 динара-120 рата по 18.269,39 динара

треће и четврто дете у складу са чланом 24. став 3. Закона

једнократно-202.993,20 динара

 

Паушал за набавку опреме за дете за децу рођену 1. јула 2019. године и касније износи 5.074,83 динара

 

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 1) Закона о финансијској подршци породици са децом на основу укупних месечних прихода породице остварених у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, по члану породице износи:

9.134,69 динара

11.875,10 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач.1)-3) Закона о финансијској подршци породици са децом

10.961,63 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)-7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 1) Закона о финансијској подршци породици са децом на основу укупног месечног катастарског прихода по члану породице у претходној години износи:

2,88 динара

3,74 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-3) Закона о финансијској подршци породици са децом

3,45 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)-7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 2) Закона о финансијској подршци породици са децом на основу укупног месечног катастарског прихода по члану породице у претходној години износи:

6,72 динара

8,73 динара за једнородитељске породице за члана 28. став 1. тач.1)-3) Закона о финансијској подршци породици сса децом

8,05 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)-7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

Дечији додатак од 1. јула 2019. године:

  • за дете за које је остварено право износи 3.044,90 динара

  • за дете за које је остварено право, за једнородитељске породице и старатеље из члана 33. став 2. Закона, увећан за 30% износи 3.958,37 динара

  • за дете за које је остварено право, за родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог лица, а које не користи услуге смештаја, из члана 33. став 2. Закона, увећан за 50% износи 4.567,35 динара

  • за дете које испуњава услове за увећање по више основа, а највише до 80% у складу са чланом 33. став 3. Закона износи 5.480,82 динара

 

 

 

 

 

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001