Оглас о отуђењу грађевинског земљишта

величина слова

22. септембар 2020.

Расписан је Оглас о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Општине Рума ради изградње производних, складишних и пословних објеката и пратећих објеката уз пословање у складу са Планом детаљне регулације "Румска петља" у Руми.

Оглас о јавном надметању је отворен од 22.9.2020. до 20.10.2020. године.

Оглас