Подношење пријаве по основу накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за правна лица и предузетнике могуће и електронским путем

величина слова

17. јул 2020.

Oдељење за локалне јавне приходе Општине Рума обавештава обвезнике накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (Еко такса) да пријаве за 2020. годину, од суботе 18. јула 2020. могу подносити и електронским путем преко Портала ЛПА (lpa.gov.rs). Пријаве за 2020. годину подносе се на Обрасцу 1 у који је потребно унети податке од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, а све у складу са Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину.

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2020. године истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020. годину.

Напомене у вези уноса података у пријаву - Образац 1:

  • потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део Обрасца 1);
  • уноси се тачан износ годишњег прихода из 2019. године (не у хиљадама динара);
  • у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.

Образац 1 - Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину (Сл. гласник РС, 86_2019  и 89_2019)

За детаљније информације обратите се Одељењу за локалне јавне приходе Општине Рума телефоном или путем мејла.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001