Јавни увид

величина слова

29. јун 2020.

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума оглашава Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Јарачка Јарчина", део регионалног система за наводњавање "Срем" и у Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Јарачка Јарчина" део регионалног система за наводњавање "Срем" на животну средину.

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Јарачка Јарчина", део регионалног система за наводњавање "Срем" и у Нацрт Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Јарачка Јарчина" део регионалног система за наводњавање "Срем" на животну средину , трајаће 30 дана и то од 29. јуна 2020. године до 29. јула 2020. године.

Напред наведени План детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Јарачка Јарчина", део регионалног система за наводњавање "Срем" и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Јарачка Јарчина" део регионалног система за наводњавање "Срем" на животну средину, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 8,00 часова до 13,00 часова у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, ул. Орловићева бр. 5 , канц. бр. 19, у Руми.

Примедбе на План детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације на животну средину заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 29.07.2020. године.

Kомисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001