Заказана CIX седница Општинског већа

величина слова

20. мај 2020.

CIX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 21.5.2020. године телефонским путем са почетком у 12.00часова. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума

2. Разматрање Извештаја о раду Општинске управе општине Рума за 2019. годину

3. Предлог Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 6.825.116,80 динара

5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.287.222,00 динара

6. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.587.154,85 динара

7. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 500.000,00 динара

8. Предлог Закључка о набавци противградних ракета за потребе функционисања противградних станица на територији општине Рума

9. Давање сагласности на  Измену Плана јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2020. годину

10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Oпштинског правобранилаштва општине Рума за 2019. годину

11. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву општине Рума на закључивање вансудских поравнања

12. Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад општине Рума за 2019. годину

13. Разматрање Извештаја о раду ЈП "Стамбено" Рума за 2019. годину

14. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Гас-Рума" за период 01.01.2019. године до 31.12. 2019. године

15. Предлог Решења о образовању Радног тела за управљање и контролу рада базена у купалишној сезони 2020. године

16. Разматрање захтева за помоћ Тркуља Горице из Жарковца

17. Текућа питања.

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001