Рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације "за блок 4-14-2 у радној зони" у Руми

величина слова

20. мај 2020.

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума објављује рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације "за блок 4-14-2 у радној зони" у Руми.

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Рума на седници одржаној дана 20.02.2020. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације "за блок 4-14-2 у радној зони" у Руми.

Објављује се рани јавни увид у наведену Одлуку и елаборат уз Одлуку.

У току трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица имају право упознавања са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову и ефектима планирања.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Рани јавни увид ће се обављати у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума ул. 27 октобра бр. 7А сваког радног дана од 9,00 часова до 14,00 часова и трајаће од 20.05.2020.године до 04.06.2020. године.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 04.06.2020. године.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица ће евидентирати Одељење за урбанизам и грађење а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Материјал за рани јавни увид

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001