Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

величина слова

19. мај 2020.

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је носилац пројекта ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” Београд поднело Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројектаизградње моста преко реке Саве на коридору државног пута I Б реда, бр. 21, деоница Нови Сад-Рума-Шабац, к.п. 6091, 4010, 4011, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4024, 4025, 4026 на територији КО Кленак, к.п. 4037, 3739/3, 3739/18, 3739/24, 3739/52, 3739/80, 3752/3, 3822/5, 3823, 3824, 3825/1, 3841/1, 3895, 3929, 4036 на територији КО Мачвански Причиновић.

Увид у предметну студију може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума канцеларија бр. 24 сваког радног дана у периоду од 07-14h или у електронској форми на сајту Министарства - линк.

Јавна презентација и расправа у вези са предметном студијом одржаће се 29. 5. 2020. год. са почетком у 11hу просторијама Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове Градске управе Шабац у улици Јанка Веселиновића бр. 20 у Шапцу.

Заинтересована правна и физичка лица, своја мишљења, и предлоге у вези са Студијом могу доставити у писаној форми на адресу Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове Градске управе Шабац у улици Јанка Веселиновића бр. 20 у Шапцу.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001