Oбавештење o поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

величина слова

15. мај 2020.

ObavestenjaНосилац пројекта “СРБИЈААУТОПУТ” ДОО са седиштем у Београду, Љубе Чупе бр. 5 поднеo је Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта “Изградња асфалтне базе са пратећим објектима у две фазе” у Руми, потес Жировачке оранице ББ, на к.п. 12156/23 КО Рума у делу радне зоне Румска петља.

Студију је израдило привредно друштво “МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ” ДОО Ниш.

Предметна Студија садржи све податке предвиђене Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 69/2005) и у складу је са Решењем о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, бр. 501-59-1/19- VIII од 17. 9. 2019. год.

Увид у Студију, као и документацију предату уз Студију може се извршити у периоду од 15.5.2020. до 3.6.2020. год. сваког радног дана од 07 до 14 часова, у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, у Руми ул. Орловићева бр. 5, соба бр. 24.

Заинтересована правна и физичка лица, своја мишљења, и предлоге у вези са Студијом могу доставити у писаној форми на адресу Одељења, за време трајања јавног увида.

Јавна презентација и јавна расправа о Студији одржаће се 4.6.2020. год. у просторијама овог Одељења са почетком у 12 часова, у складу са Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору (“Сл. гласник РС”, број 66/2020).

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001