Обавештење о наставку увида у Jединствени бирачки списак

величина слова

12. мај 2020.

НАСТАВЉА се излагање дела Јединственог бирачког списка за Општину Рума, почев од 12. маја 2020. године. Увид у део бирачког списка грађани могу извршити непосредно у Одељењу за општу управу и заједничке послове (Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 20) сваког радног дана од 7 до 20 часова, као и суботом од 8 до 15 часова. Увид се може вршити и у месним канцеларијама сваког радног дана у току редовног радног времена о 7 до 15 часова. Грађани увид могу вршити и на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о ЈМБГ (https://upit.birackispisak.gov.rs/).

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Увид у Јединствени бирачки списак могу вршити и интерно расељена лица са Косова и Метохије, која имају пријављено боравиште на територији општине Рума.

Грађани који ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта морају поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 30. маја 2020. године.

Након закључења бирачког списка 5. јуна 2020. године грађани захтеве за упис и промену/исправку података подносе Министарству државне управе и локалне самоуправе, преко Општинске управе, најкасније 72 часа пре дана избора, односно до 17. јуна 2020. године. Захтеви се подносе у згради Општинске управе у Орловићевој улици бр. 5, канцеларија бр. 20.

Све додатне информације грађани могу добити на телефоне 433911, 433912, 069721155, као и путем мејла birackispisak@ruma.rs .

Захтев за упис, брисање, промену у ЈБС

Захтев за гласање по месту боравишта

Захтев за издавање потврде о бирачком праву за кандидата

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001