Заказанa XXIX седница Скупштине Општине Рума

величина слова

19. фебруар 2020.

Грб РумеXXIX седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 27.2.2020. године са почетком у 10.00 часова у конференцијској сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о ангажовању екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна општине Рума за 2019. годину

2. Предлог Одлуке о отпису потраживања субјекту приватизације Друштву за одржавање зграда д.о.о. Београд

3. Предлог Закључка о давању сагласности на употребу назива општине Рума у имену Женског фудбалског удружења "Рума"

4. Предлог Закључка о давању сагласности на употребу назива општине Рума у имену привредног друштва RUMABEL

5. Предлог Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Рума по тржишној цени

 

6. Предлог Решења о формирању Комисије за спровођење поступка за прибављање непокретности путем непосредне погодбе

7. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "Парк-шума Борковац" у Руми

8. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације "за блок 4-14-2 у радној зони" у Руми

9. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 4-1-6 " Културни центар" у Руми

10. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана детаљне регулације "за део блока 1-1-1 дела централне зоне " у Руми

11. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању ребаланса Програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године

12. Предлог Закључка о усвајању Извештаја о раду општинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума за 2019. годину

13. Предлог Закључка којим се даје сагласност на Годишњи план рада општинског Штаба за ванредне ситуације општине Рума за 2020. годину

14. Избори и именовања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001