Заказана XCV седница Општинског већа

величина слова

16. јануар 2020.

XCV седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 17.1.2020. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве

2. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање Основној школи "Јован Јовановић Змај" Рума Основној школи "Душан Јерковић" Рума

3. Предлог Закључка о преносу права јавне својине без накнаде ПС Рума

4. Предлог Одлуке о суфинансирању пројеката из буџета општине Рума ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години

5. Давање сагласности на План јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2020. годину

6. Давање сагласности на План јавних набавки Председника општине Рума за 2020. годину

7. Давање сагласности на План јавних набавки Општинског правобранилаштва општине Рума за 2020. годину

8. Давање сагласности на План јавних набавки Скупштине Oпштине Рума за 2020. годину

9. Предлог Закључка о давању сагласности на Годишњи програм уређења, одржавања и заштите јавних зелених површина на подручју насеља Рума

10. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцеле број 6408/1 к.о. Рума

11. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену вредности кат. парцела број 9327/9 и 9327/5 к.о. Рума

12. Доношење Иницијативе о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Рума

13. Разматрање жалбе Биљане Станић из Малих Радинаца

14. Разматрање молбе за помоћ Кљајић Душана из Руме

15. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001