Презентација пројекта „Интегрисани приступ управљању јавном имовином у општинама Стара Пазова и Рума“

величина слова

5. децембар 2019.

Данас је у скупштинској сали општине Стара Пазова одржана медијска презентација пројекта „Интегрисани приступ управљању јавном имовином у општинама Стара Пазова и Рума“ који заједнички реализују општине Стара Пазова и Рума.

Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером.

Конференцију је отворила Марина Савић, помоћница председника општине Стара Пазова за економски развој и стратешки маркетинг, која је представила нове приступе у управљању општинском имовином као део економског развоја друштва. Истакла је да је јавна имовина важан ресурс за развој локалне заједнице и општинске буџете, а незаменљив је ресурс за успостављање повољне инвестиционе климе и стимулативног пословног амбијента. Пројекат у том смислу доприноси економском развоју, јер ће омогућити бољу систематизацију података о имовини и унапређење конкурентности општинске имовине у односу на потенцијалне инвеститоре.

На медијској презентацији говорио је и Душан Љубишић, начелник Општинске управе Општине Рума. Љубишић је истакао да ће реализацијом овог пројекта обе општине комплетирати евиденције непокретности, а подаци о имовини у власништву или коришћењу од стране општина биће поднети у централну базу података којом управља Републичка дирекција за имовину. Обе општине ће имати успостављен ефикасан механизам за управљање имовином који је усклађен са захтевима важећих прописа. Овај пројекат доприноси значајном подизању капацитета наших локалних самоуправа за управљање јавном својином, али развија и нашу међуопштинску сарадњу, што такође отвара простор за унаређење локалног економског развоја у обе средине.

Пројекат има за циљ да допринесе унапређењу локалне економије путем интегрисаног управљања јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума. Период реализације пројекта је 18 месеци.

Пројекат „Интегрисани приступ управљању јавном имовином у општинама Стара Пазова и Рума“ вредан 173.016,14 евра финасира ЕУ (ИПА 2014), а кофинансира Република Србија у оквиру Грант шеме Прогама Exchange 5, има за циљ да унапреди управљање имовином у општинама Стара Пазова и Рума.

Општи циљ пројекта је унапређење локалне економије путем интегрисаног управљање јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума, који ће се реализовати кроз унапређење општинских организационих структура, изгредњу капацитета особља ангажованих у области управљања имовином, упсостављање/унапређење софтвера за управљање јавном и пренос адекватних података о некретнинама у власништву Старе Пазове и Руме у Централну базу података, којом управља РДИ. Подаци ће се користити за развој портфолија јавне имовине у свакој општини са пословним моделима за привлачење потенцијалних инвеститора и омогућавање транспарентности када је у питању управљање јавном својином.

Више о пројекту можете сазнати на http://skgo.org/strane/356

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001