Одржана XCII седница Општинског већа

величина слова

28. новембар 2019.

Sednica VećaНа дневном реду данашње седнице нашло се неколико тачака које регулишу рад ЈП "Комуналац". Веће је дало сагласност на Одлуку о давању у закуп путем јавног надметања тезги на на Градској пијаци у Руми и јавног тоалета на вашаришту; сагласност на Одлуку о давању у закуп путем јавног надметања земљишта на Градској пијаци у Руми за постављање монтажних објеката (киосци - на пет година); сагласност на Одлуку о давању у закуп путем јавног надметања пословног простора на Градској пијаци у згради тржнице и магацинског простора на Градској пијаци; сагласност на Одлуку о давању у закуп путем јавног надметања асфалтног платоа на вашаришту ауто-школама, а усвојен је и Закључак о давању сагласности на Програм чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за зимски период 2019/2020. године. Директор ЈП "Комуналац" Драган Панић каже да ће ово јавно предузеће спремно дочекати евентуалне снежне падавине.

"Израдили смо програм, као и сваке године, који предвиђа активности на уклањању леда и снега у зимском периоду. То је процедура која претходи уговору који склапамо са Општином. Вредност уговора ове године ће бити, као и прошле, 6.150.800 динара и ми ћемо бити у обавези по склапању тог уговора да од 1. децембра до 28. фебруара вршимо уклањање снега и леда са улица. Спремни смо као јавно предузеће за ту активност. Припремили сву потребну механизацију. Имаћемо ове године три камиона, за разлику од прошле године када смо имали два, који ће са улица нашег града уклањати снег. Тренутно у магацину ЈП „Комуналац“ имамо 100 тона соли што је сасвим довољно за почетак зимске сезоне, иначе је за целу сезону потребно око 140-150 тона", казао је Панић и додао да ће услуга одвожења смећа бити далеко квалитетнија набавком новог ауто-смећара.

"Ми располажемо тренутно са четири возила. Општина је дала донацију из субвенција у износу од 10 милиона за учешће за куповину новог ауто-смећара. Купићемо га на лизинг и отплаћиваћемо га у периоду од пет година. Он ће нам помоћи да ефикасније, брже, боље, са мање трошкова, обављамо ту нашу делатност", изјавио је Панић.

Једногласно су подржани и Закључци о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање за ОШ "Вељко Дугошевић" и ОШ "Змај Јова Јовановић". Закључци су усвојени како би ове образовне установе могле да реализоване инвестиције укњиже у своје пословне књиге.

Веће је дало сагласост Надзорном одбору ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину, а на седници је дата сагласност и на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2020. годину Центра за социјални рад Општине Рума.

Општинском правобранилаштву је дата сагласност на закључивање вансудских поравнања, за три уједа паса луталица биће исплаћено укупно 75.000 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 512.061,11 динара обезбеђена су средства за измирење обавеза према добављачима румског Црвеног крста. Такође, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 300.000 динара обезбеђена су недостајућа средства за спровођење набавке грађевинског земљишта.

Предлогом Одлуке о измени Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2019. годину РК "Словен" је добио додатних 200.000 динара, док ће Савате бокс клуб "Рума" за набавку спортске опреме добити 50.000 динара.

Веће је одобрило једнократну новчану помоћ од 150.000 динара Марку Басари из Руме, младом виртуозу који се школује на музичкој академији у Вирцбургу у Немачкој.

Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама из Руме додељено је 20.000 динара за спровођење грнчарских радионица, које ће имати циљ психо-физички развој и социјализацију корисника.

Удружењу љубитеља и одгајивача коња "Војин Пузић Браца" из Кленка додељена је новчана помоћ од 50.000 динара. Лазару Никшићу из Руме за трошкове санације последица пожара на стамбеном објекту одобрено је 30.000 динара.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001