Заказана XCII седница Општинског већа

величина слова

27. новембар 2019.

XCII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 28.11.2019. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 300.000,00 динара

2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 512.061,11 динара

3. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање Основној школи "Вељко Дугошевић" у Руми

4. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање Основној школи "Вељко Дугошевић" у Руми за одељење у Стејановцима

5. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање Основној школи "Змај Јова Јовановић" у Руми за одељење у Малим Радинцима

6. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о давању у закуп путем јавног надметања тезги на на Градској пијаци у Руми и јавног тоалета на вашаришту

 

7. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о давању у закуп путем јавног надметања земљишта на Градској пијаци у Руми за постављање монтажних објеката-киосака

8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о давању у закуп путем јавног надметања пословног простора на Градској пијаци у згради тржнице и магацинског простора на Градској пијаци

9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о давању у закуп путем јавног надметања асфалтног платоа на вашаришту ауто-школама

10. Предлог Закључка о давању сагласности на Програм чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за зимски период 2019/2020. године

11. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за давање сагласноти на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину

12. Разматрање захтева Управног одбора Центра за Социјални рад општине Рума за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма и Плана рада за 2020. годину

13. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву на закључивање вансудских поравнања

14. Предлог Одлуке о измени Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2019. годину

15. Разматрање захтева за помоћ Удружења љубитеља и одгајивача коња "Војин Пузић Браца" Кленак.

16. Разматрање захтева за помоћ МНРО Рума

17. Разматрање захтева за помоћ Марка Басаре из Руме

18. Разматрање захтева за помоћ Лазара Никшића из Руме

19. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001