Заказана XXVII седница Скупштине Општине Рума

величина слова

16. новембар 2019.

XXVII седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 20.11.2019. године са почетком у 10.00 часова у конференцијској сали Културног центра "Брана Црнчевић" у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Одлуке о додели јавних признања и награда у 2019. години

2. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације "Туристички комплекс" у к.о. Кленак

3. Предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације "за део блока 1-1-1 дела централне зоне" у Руми

4. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за делове блокова 4-18-1, 4-18-2 и 4-19-6 у зони становања у Руми

5. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подсистем за наводњавање "Јарачка Јарчина" део регионалног система за наводњавање "Срем"

6. Предлог Решења о прибављању непокретности у јавну својину општине Рума по тржишној цени путем непосредне погодбе

7. Предлог Одлуке о боравишној такси

8. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП "Комуналац" у Руми за 2019. годину

9. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о усвајању Посебаног програма коришћења субвенција из буџета.

10. Предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Комуналац" у Руми о набавци основних средстава