Заказана LXXXII седница Општинског већа

величина слова

12. јул 2019.

SalaLXXXII седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 15.7.2019. године са почетком у 11.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Правилника о изменма и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума.

2.  Предлог Правилника о ближим условима, поступку за остваривање права и висини субвенције у градском, приградском и међумесном превозу.

3. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву за закључивање вансудских поравнања.

4. Нацрт Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Рума по тржишној цени.

5. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену тржишне вредности грађевинског земљишта парцела број 6854/11 и 6854/14 у к.о. Рума.

6. Предлог Одлуке о измени Одлуке  о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2019. годину.

7. Разматрање жалбе на Решење Одељења за урбанизам и грађење посл.бр. 553-5-18/19-IV од 07.03.2019. године.

8. Разматрање захтева за помоћ Гордане Здјелар из Руме.

9. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001