Заказана LXXX седница Општинског већа

величина слова

10. јун 2019.

LXXX седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати  11.6.2019. године са почетком у 08.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Рума за 2018. годину са извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за 2018. годину

2. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2019. годину

3. Нацрт Одлуке о расподели добити јавних предузећа за 2018. годину

4. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Кадровског плана Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Рума

5. Предлог Анализе остварених планова у 2018. години планираних Стратешким планом одрживог развоја 2015.-2020.године

6. Предлог Акционог плана спровођења Стратешког плана одрживог развоја од 2015-2020. за 2019. годину

 

7. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену тржишне вредности парцеле број 4308/1 у к.о. Рума

8. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену тржишне вредности парцеле број 4343 у к.о. Рума

9. Доношење Иницијативе за припрему Нацрта Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Рума путем непосредне погодбе по тржишној цени

10. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену тржишне вредности парцеле број 258/2 у к.о. Рума

11. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену тржишне вредности парцеле број 6680/1 у к.о. Рума

12. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума за давање сагласности Одлуку о Изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину

13. Нацрт Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насељеног места Доњи Петровци

14. Нацрт Одлуке о димничарским услугама

15. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2018. годину

16. Разматрање захтева за помоћ Спортског удружења за фитнес и рекреацију " МЈ фитнес студио"

17. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву за закључивање вансудских поравнања

18. Разматрање захтева за помоћ планинарско санкашког друштва "Шумар" Кленак

19. Разматрање захтева за помоћ Матијевић Владимира из Грабоваца

20. Разматрање захтева за помоћ Хуманитарне организације Срби за Србе

21. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001