Заказана LXXII седница Општинског већа

величина слова

11. фебруар 2019.

LXXII седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 12. фебруара 2019. године са почетком у 11 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума.

2. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-31.12.2018. године

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Жалбене комисије за 2018. годину

4. Разматрање и усвајање Локалног акционог плана запошљавања општине Рума за 2019. годину

5. Предлог Закључка о преносу преосталих средстава по пројекту у буџет општине Рума

6. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену тржишне вредности парцеле број 1500/2 у к.о. Добринци

7. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити процену тржишне вредности парцеле број 6755 у к.о. Рума

8. Предлог Решења о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије општине Рума у 2019. години

9. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2019. годину

10. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2019. годину-коришћење сале

11. Предлог Решења о додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Рума у 2019. години

12. Нацрт Стратегије управљања ризицима општине Рума за период 2019.-2021. године

13. Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина

14. Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

15. Разматрање жалбе Жалбе Матијевић Мирка из Руме на Решење Локалне пореске администрације посл.бр. 431-1/8303/2011 од 19.07.2011. године

16. Разматрање жалбе Жалбе Матијевић Мирка из Руме на Решење Локалне пореске администрације посл.бр.434-1/855//2012 од 14.05.2012. године

17. Разматрање захтева за помоћ Иванке Прелић из Грабоваца.

18. Разматрање захтева за помоћ Трифка Вуковића из Краљеваца

19. Разматрање жалби на Одлуку о додели студентских стипендија

20. Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001