Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Доњи Петровци и у Нацрт стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације насељеног места Доњи Петровци

величина слова

11. фебруар 2019.

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Доњи Петровци и у Нацрт стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације насељеног места Доњи Петровци трајаће 30 дана и то од 12. фебруара 2019. године до 14. марта 2019. године.

Напред наведени План генералне регулације насељеног места Доњи Петровци и Нацрт стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације насељеног места Доњи Петровци биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 8.00 часова до 13.00 часова у просторијама Јавног урбанистичког предузећа “План” Рума, ул. 27 октобра бр. 7А у Руми.

Примедбе на План генералне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 14. март 2019. године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001