Обавештење o поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

величина слова

6. фебруар 2019.

Оператер ДОО “Дидак” из Руме, Нова улица број 97,регистарски број: 21293172, ПИБ: 110072345, поднео је Захтев за издавање дозволе за рад постројења и обављање делатности третмана неопасног отпада од електричне и електронске опреме са привременим складиштем за неопасан чврст отпад на локацији зградe број 4 на к.п. 1268/2 КО Вогањ, Oпштина Рума.

Увид у податке и документацију из захтева оператера може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, Орловићева улица бр. 5. канцеларија бр. 24 у периоду од 6.2.2019. до 18.2.2019. године у времену од 7 до 14 часова. У истом року заинтересвана јавност овом органу може доставити мишљења и предлоге у вези са поднетим захтевом.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001