Ревидирано Упутство за припрему буџета Општине Рума за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину

величина слова

8. новембар 2018.

Министарство финансија је дана 6.11.2018. године објавило Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину.

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општине Рума доставља корисницима буџетских средстава: "Ревидирано Упутство за припрему буџета Општине Рума за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину". Корисници буџетских средстава су у обавези да, на основу Ревидираног Упутства, провере већ достављене Предлоге Финансијских планова, као и да попуне табеле у ПРИЛОГУ 1-Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019. годину.

Предлог Финансијског плана и ПРИЛОГ 1 је потребно је доставити Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општине Рума најкасније до 16. новембра 2018. године.

У прилогу можете наћи следеће:
Ревидирано Упутство  за припрему буџета Општине Рума за 2019. годину са пројекцијама  за 2020. и 2021. годину
Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе, објављен од стране Министарства финансија
Циљеви програма и програмских активности и Листа униформних индикатора за програмску структуру буџета-Предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији, објављене од стране Министарства финансија и
ПРИЛОГ 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019. годину, објављен од стране Министарства финансија.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001