Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад-Рума-Шабац

величина слова

8. октобар 2018.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница на животну средину.

Јавни увид може се извршити у просторијама ЈУП "План", у улици 27. октобра бр. 7а Рума, сваког радног дана од 8 до 15 часова од 8. октобра до 6. новембра 2018. године.

Оглас

Нацрт измена и допуна Просторног плана

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001