LVIII седница Општинског већа - Добит јавних предузећа и формирање Тима и Радне групе за израду Плана капиталних инвестиција

величина слова

5. јул 2018.

Opstinsko vОпштинско веће Општине Рума усвојило је на LVIII седници Одлуку о расподели добити за 2017. годину јавних предузећа "Водовод" и "Комуналац". Румски "Водовод" је у 2017. години остварио добит у износу 2.933.582,17 динара од чега ће 2.053.507,51 динара (70% добити) бити уплаћено оснивачу, тј. Општини Рума, док ће се износ од 880.074,66 динара (30% добити) распоредити на покриће губитака из ранијих година.

ЈП "Комуналац" је у 2017. години остварио добит од 816.950,20 динара. Износ од 571.865,14 динара (70% добити) "Комуналац" ће уплатити Општини Рума, а 245.085,06 динара (30% добити) остаје предузећу.

Већници су усвојили и Решење о образовању Тима за израду Плана капиталних инвестиција Општине Рума. Тим чине председник Општине Рума, начелник Општинске управе, шефови Одељења за урбанизам и грађење и Одељења за локални економски развој и директори шест јавних предузећа. Задатак Тима биће доношење одговарајућих одлука неопходних за даље кораке у процесу израде плана капиталних инвестиција; подршка променама неопходним за прилагођавање методологији капиталног инвестиционог планирања; координација и праћење процеса израде плана капиталних инвестиција и капиталног буџета Општине Рума.

Такође, изгласан је и Предлог Решења о образовању Радне групе за израду Плана капиталних инвестиција Општине Рума који чине представници Општинске управе и јавних предузећа. Један од задатака Радне групе биће прикупљање података неопходних за израду плана капиталних инвестиција и капиталног буџета Општине Рума.

На седници је усвојена и измена Плана јавних набавки Општинске управе за 2018. годину, као и Решење о формирању Мобилног тима за социјалну инклузију Рома.

Мобилни тим ће, између осталог, учествовати у имплементацији релевантних акционих планова и доприносити реализацији мера и активности предвиђених националном Стратегијом за укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 - 2025. године и предузимати активности и мере на унапређењу положаја Рома у Општини Рума.

Већници су усвојили и приговор на акт Одељења за локалне јавне приходе посл. број 434-1/97/2018-3 од 27.06.2018. године, као и Предлоге Одлука о избору организације која ће извршити утврђивање тржишне вредности грађевинског земљишта катастарске парцеле број 5680/29 к.о. Рума и катастарске парцеле број 12156/23 к.о. Рума. Парцеле број 5680/29 је површине 8.215m2 и налази се у Источној радној зони, док се парцела број 12156/23 површине 2ha 20a 06m2 налази у Блоку 1 "Румске петље". Процену ће обавити Министарство финансија - Пореска управа Рума.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001