Articles

Заказана конститутивна седница Општинског већа

величина слова

14. јун 2016.

GrbI конститутивнa седницa Oпштинског  већа Oпштине Румa одржаће се у среду 15.06.2016. године са почетком у09:00часова, у Градској кући у Руми.

Дневни  ред:

1. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 900.000,00 динара.

2. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 1,00 динар.

3. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 611.962,12 динара.

4. Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 399.000,00 динара.

5.Предлог Одлуке о промени буџетске апропријације у износу од 1.137.000,00 динара.

6. Предлог Закључка о набавци противградних ракета за потребе функционисања противградних станица на територији Општине Рума.

7. Разматрање и усвајање Извештаја о утрошку средстава  по Програму трошења средстава од новчаних казни изречених по прописима о безбедности саобраћаја на територији Општине Рума за 2015. годину.

8. Предлог Програма трошења средставa од новчаних казни изречених по прописима о безбедности саобраћаја на територији Општине Рума за 2016. годину.

9 Предлог Закључка о одобрењу за постављање успоривача саобраћаја.

10. Предлог Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Рума у 2016. години.

11.Предлог Решења о именовању стручног тима.

12.Давање сагласности на Решење председника Општине Рума посл.бр. 400-293/2016-I.

13.Давање сагласности на Решење председника Општине Рума посл.бр. 400-426/2016-I.

14. Разматрање жалбе незапослене породиље Андријане Ратаковић из Кленка.

15. Разматрање молбе за помоћ Јасминке Секулић из Руме.

16.Текућа питања.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian